Skip to content Skip to footer

Wij zoeken nog enkele vrijwilligers

Bij een grote productie als Hid Hero en het referendum komt veel kijken. Niet alleen moeten alle spelers, koorleden en muzikanten er helemaal klaar voor zijn, het vraagt ook grote inzet van bijvoorbeeld de groep kostuummakers. Gelukkig beschikt Hid Hero over een grote groep mensen die de voorstelling handen en voeten geven. Maar ook voor ondersteunende werkzaamheden hebben we handjes nodig. Denk bijvoorbeeld aan gastvrouwen/heren tijdens de voorstelling, mensen die willen helpen met het opbouwen op de theaterlocatie, verkeersregelaars enzovoort. Onze groep vrijwilligers groeit gestaag, maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Wil je meehelpen om dit prachtige project te realiseren? Wij komen graag met je in contact. Belangstellenden kunnen zich melden bij Natasja Kemkers (natasja@hidhero.nl).