Skip to content Skip to footer

Hid Hero en het referendum is een project van Stichting Theater over het Water. De stichting initieert, presenteert en faciliteert producties en activiteiten op het gebied van kunst, muziek en cultuur. Het aanbod richt zich op een zo breed mogelijk publiek. Als uitgangspunt geldt dat de evenementen op bijzondere locaties worden uitgevoerd. Voor de afzonderlijke projecten wordt een ervaren producent/projectleider aangesteld die leidinggeeft aan de totale projectorganisatie, zowel artistiek als uitvoerend.


ANBI

ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het project Hid Hero en het referendum is een initiatief van: Stichting Theater over het Water

RSIN-nummer: 8601.37090

KVK-nummer: 75087626

Mail bestuur: theateroverhetwater@ziggo.nl

Contactadres bestuur: De Ielreager 59, 8702 CJ Bolsward


Doelstelling

Doel van Stichting Theater over het Water is het initiëren, presenteren en faciliteren van producties en activiteiten op bijzondere locaties op het gebied van kunst, muziek en theater met een culturele en educatieve waarde voor een zo breed mogelijk publiek.


Bestuur

Het bestuur van Stichting Theater over het Water is als volgt samengesteld:

Sjoerd IJdema, voorzitter

Peter Dijkstra, secretaris

Martin Wijnia, penningmeester

Conform artikel 3, lid 5 van de stichtingsakte genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden.

Comité van aanbeveling

Dikkie Alkema, Sjoerd Galema, Minne Wiersma