Hid Hero en het referendum is een project van Stichting Theater over het Water. De stichting initieert, presenteert en faciliteert producties en activiteiten op het gebied van kunst, muziek en cultuur. Het aanbod richt zich op een zo breed mogelijk publiek. Als uitgangspunt geldt dat de evenementen op bijzondere locaties worden uitgevoerd. Voor de afzonderlijke projecten wordt een ervaren producent/projectleider aangesteld die leidinggeeft aan de totale projectorganisatie, zowel artistiek als uitvoerend. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Sjoerd IJdema, voorzitter
Peter Dijkstra, secretaris
Martin Wijnia, penningmeester

Comité van aanbeveling: Joyce Huisman, Dikkie Alkema, Sjoerd Galema, Minne Wiersma

Stichting Theater over het Water staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 75 08 76 26