Skip to content Skip to footer

Kennismaken met vergeten geschiedenis

Oudere Bolswarders kunnen zich de tijd nog herinneren dat het Weeshuis aan de Kerkstraat in gebruik was als thuisbasis voor weeskinderen. De jongere generatie heeft er weinig benul van wat zich in die tijd afspeelde op en rond deze historische locatie. Dat geldt ook voor het referendum waarin Bolswarders in 1952 hun mening konden laten horen over de toekomst van Europa. Een unieke gebeurtenis die alleen plaatsvond in Delft en in Bolsward.

Een van de doelstellingen van het project Hid Hero en het referendum is deze vergeten geschiedenis opnieuw tot leven te brengen. Dat doen we door een theatervoorstelling in de achtertuin van het Weeshuis, maar ook op meerdere andere manieren. Een daarvan is een social-media campagne waar we foto’s uit de historie van het Weeshuis én de periode rond het referendum willen delen. Uiteraard vergezeld van interessante wetenswaardigheden. Om dit te kunnen laten slagen zijn we op zoek naar foto’s uit die tijd. En natuurlijk ook de verhalen die achter deze foto’s schuilen.

Hiervoor vragen we de medewerking van (oud) Bolswarders. Heb je foto’s in bezit uit de periode dat het Weeshuis werd gebruikt waarvoor het werd opgericht, dan ontvangen wij die graag digitaal. Datzelfde geldt ook voor beeldmateriaal uit de periode dat Bolsward zich opmaakte voor het referendum in 1952. Wij ontvangen de foto’s, en eventueel een toelichting daarop, graag via info@hidhero.nl Uiteraard vermelden wij in onze publicaties van wie wij de foto hebben ontvangen.